2020-09-16
Aktualności / Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w gminie Szczurowa rozpoczął swoją działalność

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w gminie Szczurowa, powstały w ramach umowy grantowej zawartej z Fundacją Małopolska Izba Samorządowa, która w partnerstwie z Powiatem Gorlickim, Gminą Wielka Wieś i miastem Rawa Mazowiecka realizuje projekt „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz Aktywizacji Edukacyjnej Osób Dorosłych 2”, POWR.02.14.00-00-1007/19 dofinansowany z funduszy europejskich.

Celem projektu jest włączenie w różnorodne formy edukacji poprzez wyższą aktywność społeczną, kulturową, środowiskową, osób dorosłych, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji zawodowej lub życiowej z środowisk lokalnych, o największych potrzebach w zakresie edukacji dorosłych.

W imieniu zespołu zadaniowego uprzejmie prosimy o wypełninie kwestionariuszu (link poniżej) do badania potencjału i potrzeb edukacyjnych osób dorosłych w środowisku lokalnym na potrzeby projektu pn. Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Szczurowa powstały przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zaborowie.

Kwestionariusz ankiety

UG Szczurowa