2020-09-10
Aktualności / Ogłoszenie Wójta Gminy Szczurowa

Ogłoszenie Wójta Gminy Szczurowa z dnia 10 września 2020 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczurowa”. Więcej informacji poniżej.

UG Szczurowa