2020-09-10
Aktualności / Część inwestycji dobiega końca, na następne podpisywane są umowy

W Szczurowej nie było wakacji od inwestycji. Bardzo intensywne działania inwestycyjne prowadzone są na terenie gminy Szczurowa, niektóre zadania są już w fazie końcowej, na kolejne podpisywane będą umowy.

W wyniku dotychczasowych działań domy ludowe w Strzelcach Wielkich i Włoszynie  zyskały nowe elewacje i pomieszczenia, natomiast szkoła podstawowa w Woli Przemykowskiej nowe pokrycie dachu, w szkole pomalowano również pomieszczenia.

W Niedzieliskach przygotowano lokal dla potrzeb placówki wsparcia dziennego, rozbudowa i gruntowny remont prowadzony jest w budynku domu ludowego w tej miejscowości. 

Powstaje boisko sportowe w Górce.

W szkole podstawowej w Uściu Solnym wykonano modernizację pomieszczeń pod kątem zabezpieczeń p.poż.

Roboty budowlane na obiekcie żłobka i przedszkola w Strzelcach Małych są w bardzo zaawansowanej fazie. Planowany termin uruchomienia placówki to pierwszy kwartał 2021.

W pałacu Kępińskich w Szczurowej dobiegły końca prace restauratorskie polichromii sufitowej.

Powstają kolejne punkty obsługi rowerzystów w Niedzieliskach i Uściu Solnym, wytyczone zostaną również nowe trasy rowerowe.

Drogi gminne zyskały nowe nawierzchnie i pobocza. Wyremontowano: Pojawie - Pęciska oraz Pojawie - Nawsie.

Niebawem rozpoczną się kolejne zadania inwestycyjne. Wśród nich roboty adaptacyjne pomieszczeń szkoły podstawowej w Rudy - Rysiu dla potrzeb klubu seniora. Gruntownemu remontowi poddany zostanie budynek grodzki w Uściu Solnym. Od dawna nieużytkowany obiekt ponownie będzie służył mieszkańcom Uścia. W Woli Przemykowskiej powstanie boisko sportowe, a w Szczurowej w okolicach przystanku parking. Również parter budynku urzędu gminy zyska nowy wygląd. Pomieszczenia i toaleta zostaną przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Gruntownemu remontowi zostanie poddany budynek remizy OSP w Strzelcach Małych. Będą również prowadzone kolejne inwestycje drogowe. Tym razem zmodernizowane zostaną: Uście Solne - Błonie, Wrzępia - Błonie, Dołęga - Dwór w kierunku Iglopolu, Zaborów w kierunku młyna oraz Rylowa - Błonie.   

UG Szczurowa