2020-09-07
Aktualności / Odwołanie przetargu na dzierżawę nieruchomości

Szczurowa  07.09.2020 r.

Działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 roku poz. 65) Wójt Gminy Szczurowa odwołuje przetarg ustny ograniczony na dzierżawę w celu rolniczego wykorzystania części działki nr ew. 54/1 o powierzchni 0,3056 ha będącej własnością Gminy Szczurowa, położoną w miejscowości Wrzępia, dla której Sąd Rejonowy w Brzesku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr TR1B/00081233/2, wyznaczony na dzień 16 września 2020 roku na godz. 11:40.

Przyczyną odwołania przetargu jest przeznaczenie całej działki nr ew. 54/1 do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Informację o odwołaniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Szczurowa, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Szczurowa.

Wójt Gminy Szczurowa
Zbigniew Moskal

UG Szczurowa