2020-09-04
Aktualności / Kolejne, przekazanie komputerów do szkół z terenu gminy Szczurowa

W dniu dzisiejszym, Wójt Gminy Szczurowa Zbigniew Moskal już po raz drugi przekazał zakupiony w ramach projektu „Zdalna Szkoła+” sprzęt komputerowy do szkół z terenu gminy Szczurowa.

Tym razem 36 laptopów za kwotę 74 998,48 zł trafiły do:

  1. Publicznej Szkoły Podstawowej w Niedzieliskach,  
  2. Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzelcach Wielkich,
  3. Publicznej Szkoły Podstawowej w Szczurowej,
  4. Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Uściu Solnym,
  5. Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Przemykowskiej oraz
  6. Publicznej Szkoły Podstawowej w Zaborowie.

Sprzęt komputerowy został podzielony proporcjonalnie do złożonego wcześniej przez dyrektora szkoły zapotrzebowania.

Realizatorem projektu jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC). Projekt „Zdalna szkoła+” jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020. Sprzęt będzie służył placówkom oświatowym z przeznaczeniem na wykorzystanie w realizowanym cyklu edukacyjnym w tym dla uczniów z rodzin wielodzietnych (3+).

UG Szczurowa