2020-09-03
Aktualności / Długo wyczekiwany przez mieszkańców parking, powstanie w centrum Szczurowej

W czwartek, 03 września 2020 r. Wójt Gminy Zbigniew Moskal podpisał umowę z Wykonawcą prac Firmą Budowlaną BRUKMAN Roman Staroń, której przedmiotem jest budowa parkingu w miejscowości Szczurowa. W spotkaniu uczestniczyli Radny Gminy Marek Pudełko oraz Sołtys Szczurowej Monika Giemza.

Projekt zakłada wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie istniejącego placu, zatoki autobusowej, miejsc postojowych, chodników i zieleńców wraz z odwodnieniem i oświetleniem terenu. Finalnie, powstaną 44 miejsca parkingowe w tym 3 dla osób niepełnosprawnych wraz z jezdniami manewrowymi i ciągami pieszymi. Przeniesiony zostanie obecny przystanek pod zadaszoną część starego dworca oraz utworzone zostaną dwa stanowiska dla busów. Ponadto, zagospodarowany będzie teren w postaci montażu elementów małej architektury oraz zieleni.

Stan aktualny - przed rozpoczęciem prac

Wartość podpisanej umowy to 978 599,66 zł. Na realizacje przedmiotowej inwestycji pozyskane zostało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020.

UG Szczurowa