2020-09-03
Aktualności / Trwają intensywne prace remontowo - budowlane w budynku gminnym w Strzelcach Małych

W budynku byłej Szkoły Podstawowej w Strzelcach Małych, prowadzone są przez Gminę Szczurowa intensywne roboty budowlane polegające na przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania. Obszerny zakres prac przewiduje także wykonanie termomodernizacji obiektu, zagospodarowanie terenu oraz przeprowadzenie wszelkich prac towarzyszących. Ponadto, kompleks żłobka i przedszkola zostanie w pełni wyposażony w niezbędny sprzęt oraz pomoce dydaktyczne dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy.

Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo ELBUD z Tarnowa. Łączna wartość zaplanowanych robót wynosi 2 397 680,43 zł. Przedmiotowa inwestycja może być realizowana w dużej mierze dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym. Łącznie pozyskane na ten cel środki to blisko 1 600 000 zł.      

UG Szczurowa