2020-09-03
Aktualności / Drogi w Uściu Solnym i Wrzępi zostaną wyremontowane

Dzięki pozyskanej przez Gminę Szczurowa dotacji z rządowego programu „Fundusz Dróg Samorządowych”, realne stało się wykonanie remontu dróg gminnych Uście Solne - Błonie oraz Wrzępia - Błonie. We wtorek, 01 września br. Wójt Gminy Szczurowa Zbigniew Moskal podpisał umowę z Wykonawcą robót Przedsiębiorstwem Drogowo - Mostowym S. A. w Dębicy. W spotkaniu oraz późniejszym przekazaniu placów budowy uczestniczyli Radny a zarazem wiceprzewodniczący Rady Gminy Andrzej Fiołek, Sołtys Dorota Jopek oraz Sołtys Barbara Sadkowska.

W ramach remontu zostanie wykonane: oczyszczenie przepustów, odmulenie rowów odwadniających, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego oraz utwardzenie poboczy warstwą kruszywa łamanego. 

Droga Uście Solne - Błonie - stan obecny

Droga Wrzępia - Błonie - stan obecny

Łączna wartość robót wynosi 236 539, 89 zł, otrzymana dotacja stanowi 50% kosztów kwalifikowanych.   

UG Szczurowa