2020-08-20
Aktualności / W Pojawiu zmodernizowano drogi dojazdowe do pól

W ramach pozyskanej przez Gminę Szczurowa dotacji z „Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych” zmodernizowane zostały dwie drogi dojazdowe do pól w miejscowości Pojawie. Gruntownej przebudowie poddane zostały drogi: Pojawie - Pęciska oraz Pojawie - Nawsie. Odbiorem końcowym w dn. 19.08.2020 r. drogi zostały oddane do użytku mieszkańców.

Droga "Pojawie - Pęciska"

Droga "Pojawie - Nawsie"

Zakres wykonanych prac polegał między innymi na: odmuleniu rowów oraz przepustów, wykonaniu robót ziemnych w tym podbudowy, położeniu nawierzchni z betonu asfaltowego oraz utwardzeniu poboczy warstwą kruszywa łamanego.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe S. A. w Dębicy. Koszt realizacji zadania wyniósł 291 962, 31 zł w tym 50% kwoty stanowi dofinansowanie z FOGR.      

UG Szczurowa