2020-08-18
Aktualności / Zawiadomienie Starosty Powiatu Brzeskiego - dotyczy postępowania scaleniowego w STRZELCACH WIELKICH

Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 13 i art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 r., o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 908 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.),

uprzejmie zawiadamiamy, że
w dniu 07.09.2020 r. (poniedziałek), o godz. 15:30, w Strzelcach Wielkich
na placu przykościelnym Kościoła Parafialnego pw. Św. Sebastiana Męczennika,
odbędzie się zebranie Uczestników postępowania scaleniowego
prowadzonego na obszarze wsi Strzelce Wielkie, gmina Szczurowa.

Starostwo Powiatowe w Brzesku