2020-07-30
Aktualności / Dobry Start, Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny; od 01 sierpnia wnioski papierowe…

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczurowej przypomina, że od dnia 01 sierpnia br. wnioski o ustalenie prawa do świadczenia  Dobry Start, prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, funduszu alimentacyjnego można składać w wersji papierowej.

           Z uwagi na sytuację epidemiologiczną, dbając o  bezpieczeństwo, zarówno klientów jak i pracowników  zachęcamy do składania  wniosków drogą elektroniczną.

Osoby, które nie mają możliwości aplikowania o świadczenie elektronicznie składają wnioski w formie papierowej.

Należy pamiętać o  założeniu maseczki, dezynfekcji rąk. Zachęcamy do  zabrania  swojego długopisu.

Druki wniosków są dostępne przy wejściu do OPS.

         Wypełnione wnioski w formie papierowej należy pozostawić w specjalnych opisanych kartonach, które  są umieszczone przy wejściu do siedziby OPS.

          Pracownicy apelują o zwrócenie  szczególnej uwagi na poprawne wypełnienie wniosku, wpisanie numeru rachunku do wypłaty świadczenia, podania adresu e -mail w celu przesłania zawiadomienia  o przyznaniu świadczenia oraz podpisanie wniosku w odpowiednim miejscu.

Przypominamy, że osoby, które obecnie otrzymują świadczenie wychowawcze 500 +, nie składają nowego wniosku, ponieważ mają      przyznane prawo do świadczenia  do dnia 31 maja 2021 roku.

GOPS Szczurowa