2020-07-22
Aktualności / OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY SZCZUROWA podaje do publicznej wiadomości wykaz działek stanowiących własność Gminy Szczurowa przeznaczonych do oddania w użyczenie

Stosownie do postanowień art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U z 2020 r. poz. 65 ) WÓJT GMINY SZCZUROWA podaje do publicznej wiadomości, że 22 lipca 2020 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2, I piętro oraz na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Szczurowa zostanie zamieszczony wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Szczurowa przeznaczonych do oddania w użyczenie.

UG Szczurowa