2020-07-20
Aktualności / Wójt Gminy Szczurowa ogłasza nabór wniosków na stypendia naukowe i sportowe.

Uczniowie uzyskujący bardzo dobre wyniki w nauce mogą ubiegać się o pomoc mającą charakter motywacyjny w formie: stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce, szczególne osiągniecia naukowe oraz za osiągniecia sportowe.

W związku z powyższym przypominam o możliwości złożenia wniosków o przyznanie w/w stypendiów za rok szkolny 2019/2020 w terminie do dnia 31 lipca 2020 r.

Wymagane dokumenty należy składać w Urzędzie Gminy Szczurowa w godzinach pracy urzędu lub pocztą (decyduje data stempla pocztowego) do 31 lipca 2020 r. ( piątek)

  • REGULAMIN - Uchwała nr XIII/107/2019 Rady Gminy Szczurowa z dnia 29 listopada 2019 r. wraz z załącznikiem - otwórz
  • Wniosek o udzielenie stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce oraz szczególne osiagniecia naukowe - pobierz
  • Wniosek o udzielenie stypendium za osiagniecia sportowe - pobierz

UG Szczurowa