2020-07-17
Aktualności / PLASTYCZNY KONKURS HISTORYCZNY POŚWIĘCONY 100. ROCZNICY BITWY WARSZAWSKIEJ

„Ciągle żywa jest w naszych sercach pamięć
o Bitwie Warszawskiej…”


W bieżącym roku wspominamy i upamiętniamy dwa absolutnie wyjątkowe dla naszej Ojczyzny wydarzenia: 100. rocznicę urodzin świętego Jana Pawła II i 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej. Papież Polak będąc w Radzyminie podczas pielgrzymki w Polsce w 1999 roku, wypowiedział następujące słowa: „Ciągle żywa jest w naszych sercach pamięć o Bitwie Warszawskiej, jaka miała miejsce w tej okolicy w miesiącu sierpniu 1920 roku. Było to wielkie zwycięstwo wojsk polskich, tak wielkie, że nie da się go wytłumaczyć w sposób czysto naturalny i dlatego zostało nazwane cudem nad Wisłą”.

 źródło zdjęcia:
Jerzy Kossak „Cud nad Wisłą, Bitwa warszawska”, obraz został namalowany w 1930 roku

Bitwa Warszawska, której rocznicę będziemy obchodzić 15 sierpnia, jest określana jako 18. decydująca bitwa w dziejach świata. Dla odradzającej się dopiero co po odzyskaniu niepodległości Rzeczypospolitej, miała ona historyczne znaczenie. Przyczyniła się do zwycięstwa naszych przodków nad bolszewicką Rosją, a tym samym do obronienia wolności i niezależności naszej Ojczyzny. To wspaniałe zwycięstwo polskiego oręża zatrzymało także marsz rewolucji bolszewickiej na Europę Zachodnią. Pamięć o tej wielkiej glorii naszych Rodaków nie powinna nigdy zostać zapomniana. Krzewienie pamięci o poświęceniu i bohaterstwie naszych przodków nie jest przywilejem, a obowiązkiem.

1. CELE KONKURSU:

 • upamiętnienie 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej,
 • krzewienie wśród młodzieży postaw patriotycznych,
 • propagowanie polskiej historii,
 • zachęcanie młodzieży do kreatywnej pracy.

2. ORGANIZATORZY:

 • Zbigniew Moskal Wójt Gminy Szczurowa,
 • Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej,
 • Klub Historyczny Contra SpemSpero.

3. ZASADY UCZESTNICTWA:

 •  konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z gminy Szczurowa w wieku od:
  I kategoria:    6 do 10 roku życia,
  II kategoria :11 do 14 roku życia,
  III kategoria: 15 do 18 roku życia.
 • żeby wziąć udział w konkursie należy wykonać plakat upamiętniający Bitwę Warszawską  z 1920 roku:
  a) format plakatu nie może być mniejszy niż A3. Nie ma ograniczenia co do maksymalnego rozmiaru,
  b) technika wykonania plakatu jest dowolna,
  c) na plakacie MUSI znajdować się hasło: „Bitwa Warszawska. 100. rocznica”,
  d) treść ewentualnego podtytułu jest dowolna,
  e) tematyka plakatu musi oczywiście nawiązywać doBitwy Warszawskiej
   z 1920 roku,
  f) praca musi być autorska. Nie może być powieleniem innej, już istniejącej pracy.
  g) pracę należy dostarczyć do Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa
   i Sportu w Szczurowej do 7 sierpnia 2020 roku,
  h) wraz z pracą należy złożyć oświadczenie o uczestnictwie oraz podpisane zgody dotyczące RODO (załącznik nr 1),
  i) na odwrocie plakatu musi znajdować się imię i nazwisko uczestnika.

4. KRYTERIA OCENY:

 • staranność i walory estetyczne wykonanego plakatu,
 • kreatywność i oryginalne podejście do tematu,
 • zawartość merytoryczna plakatu i wartość treści historycznych.

5. ROZSTRZYGNIĘCIE:

 • rozstrzygniecie konkursu nastąpi w okolicach 15 sierpnia 2020 roku w Gminnym Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej. O dokładnym terminie i godzinie uczestnicy zostaną poinformowani indywidualnie. Informacja będzie także dostępna na stronie internetowej gminy Szczurowa,
 • dla zwycięzców i wyróżnionych przewidziane zostały atrakcyjne nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy,
 • konkurs rozstrzygać będzie jury wyłonione przez organizatorów,
 • organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nierozstrzygania konkursu jeśli wpłynie mniej niż 5 prac,
 • wszelkie pytania dotyczące konkursu można kierować pod numer telefonu: 791 650 078.

Załączniki do pobrania:
- ZGŁOSZENIE do Plastycznego Konkursu Historycznego - 100 Rocznica Bitwy Warszawskiej
- KLAUZULA ZGODY NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU Plastyczny Konkurs Historyczny 100 Rocznica Bitwy Warszawskiej


Źródło /GCKCiS Szczurowa/