2020-07-14
Aktualności / Rozpoczęły się prace związane z budową wielofunkcyjnego boiska w Górce

Wykonawca prowadzi prace związane z budową wielofunkcyjnego boiska sportowego w Górce. Zakres prac, przewiduje utworzenie boiska pokrytego sztuczną nawierzchnią z którego wydzielone zostaną części do gry w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę oraz tenisa. Ponadto wykonane zostanie oświetlenia obiektu oraz wbudowane zostaną piłkochwyty umożliwiające montaż potrzebnego wyposażenia w zależności od uprawianej dyscypliny sportu. Zagospodarowany zostanie również teren wokół boiska poprzez montaż elementów małej architektury.

Wykonawcą powyższych prac jest firma GB TECHNOLOGY S. C. z Kielc. Realizacja tego zadania jest możliwa do wykonania dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.          

UG Szczurowa