2020-07-14
Aktualności / Drogi dojazdowe do pól w Pojawiu - zostaną wyremontowane

Gmina Szczurowa pozyskała w 2020 roku dofinansowanie na wykonanie remontów dróg dojazdowych do pól. Modernizacji poddane zostaną dwie drogi, tj. Pojawie - Nawsie oraz Pojawie - Pęciska. W dniu 14.07.2020 r. Wójt Gminy Szczurowa Zbigniew Moskal podpisał umowę z Wykonawcą robót Przedsiębiorstwem Drogowo - Mostowym Spółka Akcyjna w Dębicy.

Przedmiotowy zakres prac będzie polegał między innymi na: odmuleniu istniejących rowów oraz przepustów, wykonaniu robót ziemnych, podbudowy, nawierzchni z betonu asfaltowego oraz utwardzeniu poboczy warstwą z kruszywa łamanego.

Droga "Pojawie - Pęciska" - stan aktualny

Droga "Pojawie - Nawsie" - stan aktualny

Realizacja przedmiotowych zadań możliwa jest dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 145 981,00 zł. Łączna wartość zaplanowanych robót wynosi 291 962,31 zł.

UG Szczurowa