2020-07-13
Aktualności / Blisko 90 tys. zł. na modernizację boiska sportowego w Woli Przemykowskiej

W piątek, 10 lipca 2020 r. w Agendzie Zamiejscowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Tarnowie, miało miejsce uroczyste przekazanie dotacji w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno - sportowa - MIRS”. Symboliczny czek gwarantujący przyznanie dotacji z rąk Marty Malec - Lech oraz Edwarda Czesaka z zarządu województwa odebrał Wójt Gminy Szczurowa Zbigniew Moskal.

Dzięki dofinansowaniu z UMWM w Krakowie, w ramach programu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno - sportowa - MIRS” zostanie wykonany remont boiska sportowego w Woli Przemykowskiej. Głównym założeniem projektu jest modernizacja boiska poprzez rewitalizację istniejącej nawierzchni trawiastej wraz z montażem infrastruktury towarzyszącej w postaci piłkochwytów, bramek oraz dwóch wiat dla piłkarzy.

Pozyskane przez Gminę Szczurowa dofinansowanie wyniosło 89 200,00 zł. Realizacja prac zostanie zakończona do 31.12.2020 r.

UG Szczurowa