2020-06-29
Aktualności / Zawiadomienie Starosty Powiatu Brzeskiego - dotyczy scalenia gruntów w STRZELCACH WIELKICH

Działając na podstawie art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 908 z późn. zm.), przedkładamy do wiadomości mieszkańców Strzelec Wielkich Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 18.06.2020 r., znak: GK-II.661.2.2014.KM, informującego, że w dniu 8 lipca 2020 r. (środa) o godz. 15:30 na placu przykościelnym Kościoła Parafialnego pw. Św. Sebastiana Męczennika w Strzelcach Wielkich, odbędzie się zebranie Uczestników scalenia gruntów położonych na obszarze wsi Strzelce Wielkie, gm. Szczurowa. Jednakże, w przypadku niepodjęcia uchwały na zebraniu zwołanym w ww. terminie, drugi termin zebrania wyznaczono na dzień 9 lipca 2020 r. (czwartek), o godz. 15:30 w Strzelcach Wielkich, również na placu przykościelnym.
Celem zwołania zebrania jest określenie zasad szacunku gruntów w drodze uchwały.UG Szczurowa