2020-06-09
Aktualności / Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków OKW w Gminie Szczurowa

INFORMACJA
o sposobie przyjmowania
zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych
komisji wyborczych w Gminie Szczurowa
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

W związku z Uchwałą NR 161/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. niniejszym informuję:

 1. Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczy w wyborach Prezydenta RP zarządonych na dzień 28 czerwca 2020 r. odbywa się zgodnie z procedurą określoną w wyżej powołanej Uchwale PKW;
 2. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 12 czerwca 2020 r. (piątek) w godzinach pracy Urzędu Gminy Szczurowa tj.:
  - 9 czerwiec 2020 r. (wtorek) - w godz. od 7:30 do 15:30;
  - 10 czerwiec 2020 r. (środa) - w godz. od 7:30 do 15:30;
  - 12 czerwiec 2020 r. (piątek) - w godz. od 10:00 do 18:00;
 3. Zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 3) -  „3) w przypadku trudności w osobistym doręczeniu, w szczególności w przypadku gdy urząd gminy zapewniający obsługę urzędnika wyborczego jest nieczynny lub tryb jego pracy, w tym możliwość przyjmowania interesantów, został ograniczony w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane najpóźniej w terminie, o którym mowa w ust. 2, w godzinach pracy urzędu, w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. W przypadku dokonania zgłoszenia w sposób określony w ust. 3 pkt 3:
  1) nie jest wymagany podpis elektroniczny;
  2) oryginały zgłoszenia należy niezwłocznie przesłać do urzędu gminy tradycyjną pocztą;
  3) dopuszczalne jest:
  a) uwierzytelnienie kopii upoważnienia do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
  b) przekazanie oświadczenia kandydata, że wyraża zgodę na powołanie w skład wskazanej komisji, w formie skanu lub zdjęcia,
  c) potwierdzenie doręczenia zgłoszenia do urzędu gminy przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnika wyborczego albo pracownika urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej, przy czym nie jest wymagany podpis elektroniczny.”

W przypadku wystąpienia trudności, o których mowa wyżej, możliwe jest zgłoszenia kandydata na członka okw - w formie elektronicznej (skan) na adres:
poczty elektronicznej: sekretarz@szczurowa.pl;
nr kontaktowy telefonu: 502 405 130;

Urząd Gminy Szczurowa, w dniach wymienionych w pkt. 2 będzie czynny i będą przyjmowane zgłoszenie kandydatów do okw.

Szczurowa, 09.06.2020 r.

UG Szczurowa