2020-06-01
Aktualności / Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie zawiadamia strony postępowania o wydaniu postanowienia znak: ST-I.4221.17.2019.MB z dnia 27.05.2020 r., określającego warunki realizacji w zakresie ochrony środowiska, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia pn. „Budowa połączenia węzła A4 Brzesko z DW nr 768 - etap II”, którego Inwestorem jest Województwo Małopolskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Bartosza Głowackiego 56, 30-085 Kraków.  

 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie