2020-05-27
Aktualności / Dzień Samorządu Terytorialnego

W dniu dzisiejszym obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego. Tegoroczne święto jest wyjątkowe - obchodzimy je w 30. rocznicę pierwszych po drugiej wojnie światowej, całkowicie wolnych wyborów samorządowych.

Dzień Samorządu Terytorialnego ustanowiony został przez Sejm RP uchwałą z dnia 29 czerwca 2000 roku dla upamiętnienia pierwszych wyborów samorządowych w 1990 roku, w rocznicę 10-lecia odrodzenia polskiego samorządu terytorialnego.

Z tej okazji wszystkim, którym idea samorządu jest bliska, Radnym, Sołtysom, Członkom Rad Sołeckich, byłym i obecnie sprawującym swoje mandaty oraz pracownikom samorządowym składam najserdeczniejsze życzenia pomyślności, wytrwałości w realizacji zamierzeń służących dobru wspólnemu oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Wraz z życzeniami proszę przyjąć szczere podziękowania i wyrazy uznania za Państwa pracę oraz działania na rzecz rozwoju naszej gminy.

Zbigniew Moskal
Wójt Gminy Szczurowa 

UG Szczurowa