2020-05-27
Aktualności / Zawiadomienie - Sesja Rady Gminy Szczurowa

Uprzejmie zawiadamiam, że na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz § 15 a pkt. 2, § 34 i § 35 Statutu Gminy Szczurowa przyjętego Uchwałą Nr XXXIX/291/2019 Rady Gminy Szczurowa z dnia 19 października 2018 roku (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2018 roku, poz. 7484 ze zm.)

zwołuję XX Sesję Rady Gminy Szczurowa
kadencji 2018 - 2023

Sesja odbędzie się w dniu
29 maja 2020 roku (piątek) o godz. 16:00
w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu
w Szczurowej

Przewodniczący Rady Gminy Szczurowa
Marek Biernat

UG Szczurowa