2020-05-25
Aktualności / Szkolenia dla MDP i wyposażenie dla OSP

Z radością informujemy, że złożone przez Wójta Gminy Szczurowa do WFOŚiGW wnioski o dofinansowanie działalności Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej gminy zostały rozpatrzone pozytywnie i nasi strażacy otrzymają wsparcie finansowe w łącznej kwocie ponad 130 000 zł.

W ramach konkursu MAŁY STRAŻAK uzyskaliśmy dofinansowanie na realizację cyklu szkoleń dla młodzieży działającej w MDP. Szkolenia będą szansą podniesienia wiedzy i rozwoju umiejętności pożarniczych oraz polem do integracji, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.

W szkoleniach będzie mogło wziąć udział aż 100 młodych ludzi z naszej gminy! Całkowita wartość zadania wynosi 43 600 zł, z czego dofinansowanie z WFOŚiGW w Krakowie - 21 800 zł.

Natomiast w ramach konkursu BEZPIECZNY STRAŻAK pozyskaliśmy dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z naszej gminy.

Całkowita wartość zadania wynosi 86 500 zł, z czego dofinansowanie z WFOŚiGW w Krakowie - 43 250 zł.

Bardzo serdecznie dziękujemy Prezesowi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Panu Kazimierzowi Koprowskiemu wraz z Zarządem za wspieranie realizacji naszych inicjatyw.

UG Szczurowa