2020-04-09
Aktualności / Informacja GOPS w Szczurowej

KORONAWIRUS - stan epidemii.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczurowej:

  1. Uruchomiony został nowy nr telefonu, dostępny po godzinach pracy GOPS - oraz w dni wolne - weekendy - 784 108 889 oraz 14 671 31 20 - pod którym można uzyskać informacje związane ze zminimalizowaniem ryzyka zakażenia koronawirusem. Wprowadzone zostały od 19.03.br., dyżury pracowników GOPS pod w/w nr telefonu do godziny 19:00 oraz w weekendy od godz. 7:30 do 19:00.
  2. Pracownicy socjalni GOPS na bieżąco kontaktują się telefonicznie (osobiście) z osobami samotnymi lub ich opiekunami oraz sąsiadami celem rozeznania bieżących potrzeb i zapewnienia pomocy w zakresie dostarczenia żywności lub leków. 
  3.    Opiekunowie zostali zobowiązani do monitorowania sytuacji zdrowotnej  i bytowej  osób objętych usługami i przekazywania informacji do GOPS.
  4. Pracownicy GOPS-u pozostają w kontaktach z sołtysami poszczególnych miejscowości w zakresie ewentualnego zgłaszania potrzeb osób starszych, samotnych, wymagających wsparcia.
  5. Ustalono z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku możliwość udzielania wsparcia psychologicznego osobom pozostającym w kwarantannie lub innym osobom samotnym, którzy wymagają takiej pomocy.      
  6. GOPS na bieżąco współpracuje z Komendą Powiatowa Policji - Posterunkiem Policji w Szczurowej w sprawie aktualnej sytuacji osób przebywających w kwarantannie domowej.
  7. Nawiązano kontakty z organizacjami, które zadeklarowały pomoc żywnościową celem złożenia zapotrzebowania na konkretne produkty w przypadku konieczności udzielenia takiej pomocy osobom objętych kwarantanną.
  8. Pracownicy OPS pozostają w kontakcie z pracownikami socjalnymi szpitali celem weryfikacji  osób samotnych opuszczających szpital w zakresie zapewnienia pomocy w środowisku zamieszkania. Współpracują z lekarzami i pielęgniarkami Ośrodków Zdrowia na terenie gminy Szczurowa w celu monitorowania sytuacji osób samotnych, niepełnosprawnych, które mogą wymagać pomocy w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia.

UG Szczurowa