2020-04-03
Aktualności / Informacja Wójta Gminy Szczurowa

Stosownie do polecenia nr 21/2020 Wojewody Małopolskiego proszę o zawieszenie sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do 3-ch lat przez dziennych opiekunów w formach określonych w poleceniu.

W załączeniu polecenie nr 21/2020 Wojewody Małopolskiego.

Wójt Gminy Szczurowa
Zbigniew Moskal

UG Szczurowa