2020-05-11
Aktualności / APEL - ZOSTAŃ w DOMU

Szanowni mieszkańcy Gminy Szczurowa - Apelujemy - zostańcie w domu.

Jak już informowaliśmy z dniem 1 kwietnia 2020 r. wprowadzone zostały dodatkowe obostrzenia związane ze zminimalizowaniem ryzyka zakażenia koronawirusem - przypominamy niektóre z nich:

 • między dwoma osobami przebywającymi na wolnym powietrzu musi być zachowany dystans - odległość co najmniej 2 m.;
 • wprowadzono ograniczenie korzystania z parków, miejsc publicznych itp. do już istniejącego zakazu korzystania z placów zabaw, boisk;
 • zakaz wychodzenia z domu osób poniżej 18 r. ż. bez opieki dorosłych;
 • zamknięte zostają wszystkie zakłady - salony fryzjerskie, kosmetyczne itp.;
 • wprowadzono zakaz korzystania z wypożyczalni, w tym wypożyczalni rowerów itp.;
 • wprowadzono limit osób, które mogą znajdować się przy kasach w sklepach - z 1 kasy mogą korzystać 3 osoby, na bazarach - targowiskach - 3 osoby na 1 stanowisko, natomiast w urzędach pocztowych - 2 osoby/jedno okienko;
 • wprowadzono obowiązek nakładania rękawiczek przed wejściem do sklepów;
 • w godzinach od 10:00 - 12:00 - apteki, drogerie, sklepy spożywcze dostępne są tylko dla osób starszych powyżej 65 r.ż. - seniorów;
 • limitem przewozów osób zostały objęte również przewoźnicy prywatni;
 • samotne wychodzenie z domu jest możliwe na krótki spacer, w celu przewietrzenia się lub wyjścia z psem. Nie należy uprawiać sportu.

Więcej szczegółów na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/kolejne - kroki

W trosce o bezpieczeństwo Państwa, Państwa rodzin oraz nas wszystkich, w związku z wprowadzanym stanem epidemii oraz wprowadzonymi obostrzeniami wynikającymi z wydanych rozporządzeń przypominamy:

 • obsługa mieszkańców w Urzędzie Gminy Szczurowa oraz podległych jednostkach odbywa się wyłącznie w trybie elektronicznym (e-mail, platforma e-PUAP), telefonicznym oraz poprzez korespondencję tradycyjną (listową);
 • Urząd Stanu Cywilnego w Szczurowej przyjmuje mieszkańców w sprawach zgłoszeń zgonów, czy wydania dowodu osobistego;
 • w sprawach ważnych, nie cierpiących zwłoki możliwy jest kontakt osobisty, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu;

Każda osoba, która zmuszona będzie do osobistego załatwienia spraw -
zobowiązana jest do założenia maseczki oraz rękawic ochronnych.

Poniżej przypominamy listę numerów telefonów pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje w zakresie załatwianych spraw:

 • Urząd Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa:
  -  tel.: 14 671 44 55, 14 671 40 44; fax.: 14 671 45 05;
  - e-mail do Urzędu Gminy Szczurowa - ug@szczurowa.pl;
  - adres skrzynki na e-PUAP Urzędu Gminy Szczurowa
  - ePuap: /2q998wusp2/skrytka

 •  Wydział Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Mieniem Komunalnym:
  - e-mail: inwestycje@szczurowa.pl
  - tel. 14  671 40 97
  - tel. 14 671 47 63
  - tel. 14 632 09 33
  - tel. 14 632 09 41
  - tel. 14 632 09 42
  - tel. 14 632 09 16
 •        Wydział Budżetu i Podatków:
  -  e-mail: skarbnik@szczurowa.pl
  -  e-mail: finanse@szczurowa.pl
  -  tel. 14 671 47 64
  -  tel.  14 632 09 73

 •        Wydział Organizacyjno - Prawny:
  -  e-mail: sekretarz@szczurowa.pl
  -  e-mail: oswiata@szczurowa.pl
  - tel. 14 632 09 15
  - tel. 14 671 47 69
  - tel. 14 632 09 51

 •          Urząd Stanu Cywilnego:
  - e-mail: usc@szczurowa.pl
  - e-mail: ewidencja@szczurowa.pl
  - tel. 14 632 09 34

 • ·         Odpady:
  - e-mail: odpady@szczurowa.pl
  - tel. 14 632 09 82
  - tel. 14 632 09 83

 •        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczurowej:
  - e-mail: kierownik@gops.szczurowa.pl
  - e-mail: gops@szczurowa.pl
  - tel. 14 671 31 20
  - tel. 14 632 09 70
  - tel. 14 632 09 71
  - tel. 784 108 889 - dostępny po godzinach pracy ośrodka

 •        Ośrodek Zdrowia w Szczurowej - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  - e-mail: spzoz@szczurowa.pl
  - tel. 14 671 31 31
  - tel. 14 671 41 88

 •        Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej
  - e-mail: dyrektorgck@szczurowa.pl
  - tel. 14 632 09 60
  - tel. 517 263 965

 • Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczurowej
  - e-mail: zgkim@szczurowa.pl
  - tel. 14 671 47 81
 •          Konto Bankowe:
  Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział Szczurowa
  Nr rachunku: 74 8591 0007 0100 0000 0459 0001 (wpłaty podatków, opłat)
  Nr rachunku: 47 8591 0007 0100 0000 0459 0002 (opłata za udostępnię danych osobowych)

 •        Godziny pracy Urzędu Gminy:
  - poniedziałek 7:30 - 15:30;
  - wtorek          7:30 - 15:30;
  - środa             7:30 - 15:30;
  - czwartek       7:30 - 15:30;
  - piątek           10:00 - 18:00;

       PAMIĘTAJ - w przypadku zaistnienia podejrzenia zakażenia (gorączka, kaszel, duszności i problemy  z oddychaniem) skontaktuj się z numerem  800 190 590.

DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA,
BEZPIECZEŃSTWA NAJBLIŻSZYCH ORAZ OSÓB, Z KTÓRYMI SIĘ KONTAKTUJESZ

A P E L U J E M Y
ZOSTAŃMY W DOMACH!!!

Z wszystkimi informacjami dotyczącymi koronawirusa można zapoznać się na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/koronawirus

UG Szczurowa