2020-03-24

Szanowni mieszkańcy Gminy Szczurowa oraz osoby planujące odwiedzić Gminę Szczurowa w celu załatwienia spraw w Urzędzie Gminy oraz jednostkach organizacyjnych Gminy - w obecnym stanie zagrożenia epidemicznego muszą być podejmowane wszelkie działania mające na celu zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Z tego też powodu uprzejmie prosimy i jednocześnie apelujemy o ograniczenie do niezbędnego  minimum bezpośrednich wizyt w Urzędzie Gminy SZCZUROWA oraz jednostkach organizacyjnych i prawnych Gminy, ponadto informujemy o podjętych krokach związanych z ograniczeniem ryzyka zakażenia koronawirusem oraz wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, ponownie informujemy:

 • wprowadzone zostały do odwołania zmiany w obsłudze interesantów:
 • Urząd Gminy Szczurowa oraz podległe jednostki będą bezpośrednio dostępne tylko dla pracowników;
 • sprawy pilne, (bardzo ważne) prosimy załatwiać drogą korespondencyjną za pośrednictwem Poczty Polskiej,  poczty elektronicznej oraz kontaktów telefonicznych. 
 • prosimy również o korzystanie z przelewów elektronicznych, a płatności dokonywać  w banku;
 • osobiste stawiennictwo odbywa się wyłącznie po uprzednim telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu wizyty z pracownikiem urzędu przy zachowaniu maksimum środków ostrożności, takich jak:
 • obsługa klienta odbywa się w pomieszczeniu usytuowanym przy wejściu do budynku urzędu;
 • stosowanie środków zabezpieczających: rękawiczek, masek, środków odkażających;
 • dla bezpieczeństwa - spisanie danych osobowych i kontaktowych obsługiwanej osoby.
 • zachowania bezpiecznych odległości, co najmniej 1-1,5 metra.

Informacja - odpady

Uprzejmie informuje, że przedłużony został termin składania deklaracji  o wysokości opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi do końca kwietnia 2020 roku.

Deklaracje:

 1. po wypełnieniu i podpisaniu można wysłać za pośrednictwem operatora pocztowego (Poczty Polskiej) - Deklaracja do pobrania - na stronie internetowej urzędu;
 2. można złożyć przy pomocy profilu zaufanego: https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/deklaracje-o-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi;
 3. w ostateczności - po wypełnieniu i podpisaniu można złożyć w Urzędzie Gminy Szczurowa - parter budynku;

Wszelkie informacje dotyczące odpadów można uzyskać:
- e-mail: odpady@szczurowa.pl
- tel. 14 632 09 82
- tel. 14 632 09 83

Przepraszamy za niedogodności i liczymy na Państwa wyrozumiałość.

Wykaz e-mali oraz telefonów do poszczególnych Wydziałów Urzędu Gminy Szczurowa:

 • Urząd Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa:
  -  tel.: 14 671 44 55, 14 671 40 44; fax.: 14 671 45 05;
  - e-mail do Urzędu Gminy Szczurowa - 
  ug@szczurowa.pl;

 • Wydział Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Mieniem Komunalnym:
  - e-mail: inwestycje@szczurowa.pl
  - tel. 14  671 40 97
  - tel. 14 671 47 63
  - tel. 14 632 09 33
  - tel. 14 632 09 41
  - tel. 14 632 09 42
  - tel. 14 632 09 16
   
 • Wydział Budżetu i Podatków:
  - e-mail: skarbnik@szczurowa.pl
  - e-mail: finanse@szczurowa.pl
  - tel. 14 671 47 64
  - tel. 14 632 09 73
   
 • Wydział Organizacyjno - Prawny:
  - e-mail: sekretarz@szczurowa.pl
  - e-mail: oswiata@szczurowa.pl
  - tel. 14 632 09 15
  - tel. 14 671 47 69
  - tel. 14 632 09 51
   
 • Urząd Stanu Cywilnego:
  - e-mail: usc@szczurowa.pl
  - e-mail: ewidencja@szczurowa.pl
  - tel. 14 632 09 34
   
 • Konto Bankowe:
  Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział Szczurowa
  Nr rachunku: 74 8591 0007 0100 0000 0459 0001 (wpłaty podatków, opłat)
  Nr rachunku: 47 8591 0007 0100 0000 0459 0002  (opłata za udostępnię danych osobowych)
   
 • Godziny pracy Urzędu Gminy:
  - poniedziałek    7:30 - 15:30;
  - wtorek             7:30 - 15:30;
  - środa               7:30 - 15:30;
  - czwartek          7:30 - 15:30;
  - piątek             10:00 - 18:00;

UWAGA - w przypadku  zaistnienia podejrzenia zakażenia (gorączka, kaszel, duszności i problemy z oddychaniem) skontaktuj się z numerem 800 190 590.

O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować
za pośrednictwem komunikatów umieszczanych na naszej
stronie internetowej:
www.szczurowa.pl,
a w sytuacjach nadzwyczajnych dodatkowo poprzez informację sms-ową.

UG Szczurowa