2020-03-24

Przypominamy, że:

 1. W okresie od dnia 14 marca 2020 r. do 20 marca 2020 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszony był stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. - w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 433);
 2. natomiast w okresie od 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej  został ogłoszony STAN EPIDEMII w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. - w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491.

Mając powyższe na uwadze każda osoba przekraczająca granicę państwową zobowiązana jest poddać się obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie, liczonej od dnia następnego po przekroczeniu granicy.

Ze szczegółowymi zasadami kwarantanny można zapoznać się poprzez stronę internetową GIS.

Informujemy - że za nieprzestrzeganie kwarantanny
grozi mandat karny w wysokości 30 000 zł.

Inspektorat Sanitarny wydał specjalne zalecenia, do których musi stosować się każda osoba odbywająca kwarantannę:

 • Nie opuszczaj domu.
 • Nie wychodź do sklepu.
 • Jeśli masz pod swoją opieką zwierzęta, to w miarę możliwości na czas trwania kwarantanny przekaż je pod opiekę rodzinie lub znajomym. Jeśli nie masz takiej możliwości, zwróć się telefonicznie o pomoc do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 • Nie spotykaj się z innymi osobami i nie zapraszaj znajomych do domu.
 • Jeśli mieszkasz z rodziną, w miarę możliwości ogranicz z nią kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry.
 • Używaj oddzielnych naczyń niż pozostałe osoby przebywające w mieszkaniu.
 • Jeśli masz możliwość, korzystaj z osobnej łazienki/ toalety niż pozostali domownicy; jeśli nie masz takiej możliwości, po skorzystaniu z toalety/ łazienki zdezynfekuj ją dostępnym środkiem czystości.
 • Wietrz mieszkanie kilka razy dziennie.
 • Zachowaj zasady higieny.
 • Często myj ręce i dezynfekuj powierzchnie dotykowe takie jak: blaty, klamki, ekrany telefonów.
 • Monitoruj temperaturę ciała minimum dwa razy dziennie.
 • W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefoniczne ze stacją sanitarno - epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego.
 • W przypadku potrzeby skontaktowania się z lekarzem POZ, skorzystaj z teleporady. Lekarz może wystawić e-receptę i e-zwolnienie.

Zmagamy się z pandemią koronawirusa, tylko od nas
i od naszego odpowiedzialnego zachowania zależy, czy przyczynimy się
do zahamowania jego rozprzestrzeniania się.

UG Szczurowa