2020-03-24
Aktualności / Jakub Drewko ze Szkoły Podstawowej w Woli Przemykowskiej finalistą Małopolskiego Konkursu Historycznego

16 marca ogłoszono oficjalnie listę laureatów i finalistów Małopolskiego Konkursu Historycznego. Miło nam poinformować, że w gronie finalistów znalazł się uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej im. mjr. H. Sucharskiego w Woli Przemykowskiej - Jakub Drewko.

Tematem tegorocznego konkursu była „Polska i Polacy w czasie II wojny światowej”. Uczestnicy konkursu musieli wykazać się nie tylko pełną wiedzą i umiejętnościami zawartymi  w podstawach programowych kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej ale również wykraczającymi poza wymienione  podstawy poprzez zapoznanie się z dodatkową literaturą wskazaną w regulaminie konkursu jak również wykorzystanie innej, dostępnej literatury przedmiotu.

Konkurs obejmował trzy etapy: szkolny, rejonowy, do którego zakwalifikowało się 536 osób i wojewódzki - zakwalifikowały się 102 osoby.

Na wszystkich trzech etapach konkursu jego uczestnicy musieli wykazać się następującymi umiejętnościami:

  • Prawidłowego umiejscawiania wydarzeń w czasie i przestrzeni,
  • Rozumienia i właściwego posługiwania się pojęciami historycznymi,
  • Dostrzegania związków przyczynowo - skutkowych,
  • Pozyskiwania informacji z różnych źródeł historycznych, na ich podstawie prezentowania wniosków oraz dokonywania analizy i interpretacji zjawisk historycznych,
  • Posługiwania się mapami historycznymi,
  • Przedstawiania historii Polski na tle wydarzeń światowych.

Arkusze konkursowe na wszystkich trzech etapach zawierały zadania otwarte i zamknięte z wykorzystaniem materiałów ikonograficznych, kartograficznych, statystycznych i tekstów źródłowych.

Tytuł laureata w tym roku szkolnym uzyskały tylko 2 osoby. Jakub Drewko znalazł się w gronie 60 osób uzyskujących tytuł finalisty Małopolskiego Konkursu Historycznego.

Serdecznie gratulujemy, życzymy dalszych sukcesów i wytrwałości w rozwijaniu swoich zainteresowań.

Iwona Kalisz- Drewko - Dyrektor SP w Woli Przemykowskiej