2020-03-24
Aktualności / Informacja dla osób rozliczających dotację na wymianę starych kotłów

W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia epidemicznego informujemy, że wnioski dotyczące rozliczenia dofinansowania na wymianę kotłów należy przesyłać za pośrednictwem poczty.

Przypominamy, że do wniosku o rozliczenie dotacji należy przedłożyć:

  • faktury/ rachunki za zrealizowaną inwestycję
  • w przypadku płatności przelewem potwierdzenie zapłaty
  • zaświadczenie lub umowa kupna/ sprzedaży potwierdzająca utylizację starego kotła
  • karta gwarancyjna
  • certyfikat kotła potwierdzający spełnienie wymagań ekoprojektu.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 14 632 09 48.

Wniosek o wypłatę dotacji - wersja edytowalna (format Word)
Wniosek o wypłatę dotacji - wersja nieedytowalna (format PDF)

UG Szczurowa