2020-03-24
Aktualności / Konsultacje Programu ochrony powietrza

Weź udział w konsultacjach projektu Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Zapoznaj się z treścią dokumentu i wyślij swoją opinię lub uwagi.

Treść Programu

Z treścią projektu Programu można zapoznać się poniżej. Program jest również wyłożony do wglądu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Kraków, ul. Racławicka 56, pok. 253.

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie przyjęcia Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego

Załącznik 1. Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego

Załącznik 2. Uzasadnienie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego

Przeczytaj podsumowanie najważniejszych postanowień nowego Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego.

Termin konsultacji

Opinię i uwagi możesz wysyłać do 10 kwietnia 2020 roku do końca dnia.

Formularz składania uwag i opinii

Uwagi i opinie prosimy przesyłać poprzez poniższy formularz internetowy.

Istnieje również możliwość składania uwag w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Środowiska, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków z dopiskiem “Konsultacje Programu ochrony powietrza” oraz ustnie do protokołu w godzinach pracy Urzędu.

Koniecznie podaj prawidłowy adres e-mail! Po zatwierdzeniu formularza na podany adres e-mail zostanie wysłany indywidualny link do potwierdzenia adresu i zgłoszonych uwag. Tylko uwagi i wnioski z potwierdzonych adresów e-mail będą brane pod uwagę.

Więcej informacji

www.powietrze.malopolska.pl