2020-03-20

Szanowni mieszkańcy Gminy Szczurowa oraz osoby planujące odwiedzić Gminę Szczurowa w celu załatwienia spraw w Urzędzie Gminy oraz jednostkach organizacyjnych Gminy – w obecnym stanie zagrożenia epidemicznego muszą być podejmowane wszelkie działania mające na celu zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Z tego też powodu uprzejmie prosimy i jednocześnie apelujemy o ograniczenie do niezbędnego  minimum bezpośrednich wizyt w Urzędzie Gminy SZCZUROWA  oraz jednostkach organizacyjnych i prawnych Gminy, ponadto informujemy o podjętych krokach związanych z ograniczeniem ryzyka zakażenia koronawirusem:

 • wprowadzone zostały do odwołania zmiany w obsłudze interesantów:
 • Urząd Gminy Szczurowa oraz podległe jednostki będą bezpośrednio dostępne tylko dla pracowników;
 • sprawy pilne, (bardzo ważne) prosimy załatwiać drogą korespondencyjną za pośrednictwem Poczty Polskiej,  poczty elektronicznej oraz kontaktów telefonicznych. 
 • prosimy również o korzystanie z przelewów elektronicznych, a płatności dokonywać  w banku;
 • osobiste stawiennictwo odbywa się wyłącznie po uprzednim telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu wizyty z pracownikiem urzędu przy zachowaniu maksimum środków ostrożności, takich jak:
 • obsługa klienta odbywa się w pomieszczeniu usytuowanym przy wejściu do budynku urzędu;
 • stosowanie środków zabezpieczających: rękawiczek, masek, środków odkażających;
 • dla bezpieczeństwa – spisanie danych osobowych i kontaktowych obsługiwanej osoby.
 • zachowania bezpiecznych odległości, co najmniej 1-1,5 metra.

Informacja - odpady

Uprzejmie informuje, że przedłużony został termin składania deklaracji  o wysokości opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi do końca kwietnia 2020 roku.

Deklaracje:

 1. po wypełnieniu i podpisaniu można wysłać za pośrednictwem operatora pocztowego (Poczty Polskiej) - Deklaracja do pobrania – na stronie internetowej urzędu;
 2. można złożyć przy pomocy profilu zaufanego:

 https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/deklaracje-o-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi;

 1. w ostateczności - po wypełnieniu i podpisaniu można złożyć w Urzędzie Gminy Szczurowa – parter budynku;

Wszelkie informacje dotyczące odpadów można uzyskać:
- e-mail: odpady@szczurowa.pl
- tel. 14 632 09 82
- tel. 14 632 09 83

Przepraszamy za niedogodności i liczymy na Państwa wyrozumiałość.

Wykaz e-mali oraz telefonów do poszczególnych Wydziałów Urzędu Gminy Szczurowa:

 • Urząd Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa:

-  tel.: 14 671 44 55, 14 671 40 44; fax.: 14 671 45 05;
- e-mail do Urzędu Gminy Szczurowa - 
ug@szczurowa.pl;

 • Wydział Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Mieniem Komunalnym:

                 - e-mail: inwestycje@szczurowa.pl

- tel. 14  671 40 97
- tel. 14 671 47 63
- tel. 14 632 09 33
- tel. 14 632 09 41
- tel. 14 632 09 42
- tel. 14 632 09 16

 • Wydział Budżetu i Podatków:

-  e-mail: skarbnik@szczurowa.pl
-  e-mail: finanse@szczurowa.pl
-  tel. 14 671 47 64
-  tel.  14 632 09 73

 • Wydział Organizacyjno- Prawny:

-  e-mail: sekretarz@szczurowa.pl
-  e-mail: oswiata@szczurowa.pl
- tel. 14 632 09 15
- tel. 14 671 47 69
- tel. 14 632 09 51

 • Urząd Stanu Cywilnego:

                -  e-mail: usc@szczurowa.pl

                - e-mail: ewidencja@szczurowa.pl

                - tel. 14 632 09 34

 • Konto Bankowe:

Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział Szczurowa

Nr rachunku: 74 8591 0007 0100 0000 0459 0001 (wpłaty podatków, opłat)

Nr rachunku: 47 8591 0007 0100 0000 0459 0002  (opłata za udostępnię danych osobowych)

 •  Godziny pracy Urzędu Gminy:

- poniedziałek   7:30 - 15:30;
- wtorek             7:30 - 15:30;
- środa               7:30 - 15:30;
- czwartek         7:30 - 15:30;
- piątek            10:00 - 18:00;

UWAGA – w przypadku  zaistnienia podejrzenia zakażenia (gorączka, kaszel, duszności i problemy z oddychaniem) skontaktuj się z numerem  800 190 590.

O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować za pośrednictwem komunikatów umieszczanych na naszej stronie internetowej: www.szczurowa.pl, a w sytuacjach nadzwyczajnych dodatkowo poprzez informację sms-ową.

UG Szczurowa