2020-03-19
Aktualności / Informacja dla studentów

Uprzemnie infomujemy, iż elektorniczne legitymację studenckie, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020 zachowają ważność do dnia 31 maja 2020r., bez konieczności potwierdzenia ich ważności przez aktualizację danych w układzie elektronicznym oraz umieszczenia w kolejno oznaczonch polach hologamu.

UG Szczurowa