2020-03-18
Aktualności / Informacja - odpady

Uprzejmie informujemy, że przedłużony został termin składania deklaracji o wysokości opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi do końca kwietnia 2020 roku.

Deklaracje:

  1. po wypełnieniu i podpisaniu można wysłać za pośrednictwem operatora pocztowego (Poczty Polskiej) - Deklaracja do pobrania;
  2. po wypełnieniu i podpisaniu można złożyć w Urzędzie Gminy Szczurowa - punkt przyjęć interesantów - parter budynku;
  3. można złożyć przy pomocy profilu zaufanego: https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/deklaracje-o-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi;

Wszelkie informacje dotyczące odpadów można uzyskać:

UG Szczurowa