2020-03-17
Aktualności / Odwołanie przetargów na zbycie nieruchomości

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 roku poz. 65).

Wójt Gminy Szczurowa odwołuje przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Szczurowa, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 232/2 o powierzchni 0,1600 ha położoną w miejscowości Dąbrówka Morska, dla której Sąd Rejonowy w Brzesku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr TR1B/00035914/3, wyznaczony na dzień 26 marca 2020 roku na godz. 10:00.

Przyczyną odwołania przetargu jest występujące na terenie Polski zagrożenie epidemiczne związane ze zwiększającą się liczbą zarażeń koronawirusem.

Informację o odwołaniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie informacji w  Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Szczurowa, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Szczurowa oraz w gazecie o zasięgu lokalnym.

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości zostanie powtórzony.

Wójt Gminy Szczurowa
Zbigniew Moskal


Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 roku poz. 65). 

Wójt Gminy Szczurowa odwołuje przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Szczurowa, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 733/3 o powierzchni 0,1200 ha położoną w miejscowości Niedzieliska, dla której Sąd Rejonowy w Brzesku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr  TR1B/00062185/1, wyznaczony na dzień 26 marca 2020 roku na godz. 12:00. 

Przyczyną odwołania przetargu jest występujące na terenie Polski zagrożenie epidemiczne związane ze zwiększającą się liczbą zarażeń koronawirusem.

Informację o odwołaniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Szczurowa, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Szczurowa oraz w gazecie o zasięgu lokalnym.

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości zostanie powtórzony.

Wójt Gminy Szczurowa
Zbigniew Moskal

UG Szczurowa