2020-03-13

W trosce o bezpieczeństwo publiczne i sanitarne, w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa prosimy i apelujemy o ograniczenie osobistych wizyt w Urzędzie Gminy SZCZUROWA oraz jednostkach organizacyjnych i prawnych gminy.

Pilne sprawy prosimy załatwiać za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz kontaktów telefonicznych. Prosimy, aby w miarę możliwości korzystać z przelewów elektronicznych, a płatności w kasie dokonywać w ostateczności. Osobom oczekującym na załatwienie spraw w Urzędzie przypominamy o zaleceniach służb sanitarnych - oczekujący na spotkanie z urzędnikiem, ze względu na bezpieczeństwo, winien zachować odpowiedni dystans od innych, co najmniej 1 - 1,5 metra.

Wykaz telefonów do poszczególnych Wydziałów Urzędu Gminy Szczurowa:

 • Urząd Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa:
  tel.: 14 671 44 55, 14 671 40 44; fax.: 14 671 45 05
   
 • Wydział Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Mieniem Komunalnym:
  - tel. 14 671 40 97
  - tel. 14 671 47 63
  - tel. 14 632 09 33
  - tel. 14 632 09 41
  - tel. 14 632 09 42
  - tel. 14 632 09 16
   
 • Wydział Budżetu i Podatków:
  -  tel. 14 671 47 64
  -  tel.  14 632 09 73
   
 • Wydział Organizacyjno - Prawny:
  - tel. 14 632 09 15
  - tel. 14 671 47 69
  - tel. 14 632 09 51
   
 • Urząd Stanu Cywilnego:
  - tel. 14 632 09 34
 • ·         Odpady:
  - tel. 14 632 09 82
  - tel. 14 632 09 83

 • Konto Bankowe:
  Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział Szczurowa
  Nr rachunku: 74 8591 0007 0100 0000 0459 0001 (wpłaty podatków, opłat)
  Nr rachunku: 47 8591 0007 0100 0000 0459 0002  (opłata za udostępnię danych osobowych)
   
 • Godziny pracy Urzędu Gminy:
  - poniedziałek   7:30 - 15:30;
  - wtorek            7:30 - 15:30;
  - środa              7:30 - 15:30;
  - czwartek         7:30 - 15:30;
  - piątek            10:00 - 18:00;

PAMIĘTAJ - w przypadku  zaistnienia podejrzenia zakażenia (gorączka, kaszel, duszności i problemy z oddychaniem) skontaktuj się z numerem  800 190 590.

UG Szczurowa