2020-03-12
Aktualności / Informacje, komunikaty, polecenia oraz zarządzenia dotyczące aktualnej sytuacji w kraju

Poniżej przedkładamy do wiadomości mieszkańców gminy Szczurowa informacje, komunikaty oraz polecenia dotyczące zagrożenia zarażeniem koronawirusem w naszym kraju.

Komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczący zawieszenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Polecenie nr 2/2020 Wojewody Małopolskiego

Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 11 marca 2020 r.

Polecenie nr 1/2020 Wojewody Małopolskiego


Starostwo Powiatowe w Brzesku informuje, iż zgodnie z decyzją Starosty Brzeskiego z dniem dzisiejszym, tj. 11 marca 2020 r., odwołuje się wszystkie imprezy kulturalne i zawody sportowe organizowane przez Powiat Brzeski. Decyzja obowiązuje do odwołania. W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Starosta Brzeski rekomenduje wdrożenie podobnych działań na terenie gmin powiatu brzeskiego w celu zapobiegania szerzeniu się choroby zakaźnej.    

UG Szczurowa