2020-03-05
Aktualności / Ogłoszenie Wójta Gminy Szczurowa

Stosownie do postanowień art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65) WÓJT GMINY SZCZUROWA podaje do publicznej wiadomości, że 05 marca 2020 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2, I piętro na okres 21 dni zostanie wywieszony wykaz nieruchomości będących własnością mienia komunalnego Gminy Szczurowa przeznaczonych do oddania w użyczenie.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

UG Szczurowa