2020-03-04
Aktualności / Działalność Klubu "Senior plus" w Gminie Szczurowa

Klub „Senior +” został utworzony  w 2019 roku w ramach Wieloletniego Programu „Senior +” na lata 2015 - 2020, Moduł I - utworzenie i wyposażenie.

Klub „Senior +” został utworzony w budynku Gminnego Centrum Kultury w Szczurowej ul. Rynek 4. Utworzenie placówki uwzględniało potrzeby osób w wieku senioralnym i aktywizację w środowisku lokalnym. Od miesiąca stycznia br. spotkania w Klubie „Senior+” odbywają się 2 razy w tygodniu: wtorek i środa w godz. od 15:00 do 19:00.

Klub „Senior +” w Szczurowej to miejsce integracji i aktywności dla osób powyżej 60 roku życia, nieaktywnych zawodowo. Przynależność do Klubu daje przede wszystkim możliwość spędzania czasu w miłym towarzystwie, rozwijania swoich zainteresowań i zdolności. W  swojej ofercie Klub „Senior +” zawiera dużo ciekawych zajęć. Planowane są zajęcia kulinarne, zajęcia z zakresu aktywności ruchowej, zajęcia kulturalno - rozrywkowe, spotkania ze specjalistami, warsztaty manualne. W okresie miesiąca stycznia i lutego br. odbyły się spotkania z dietetykiem, psychologiem. Na początku miesiąca marca br.  zaplanowany jest wyjazd uczestników do Teatru Ludowego w Krakowie - scena Pod Ratuszem.

Oferta Klubu „Senior +” jest dostosowana do oczekiwań i zainteresowań uczestników. Klub „Senior +” działa w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczurowej.

GOPS Szczurowa