2020-02-28
Aktualności / Realizacja projektu "Polski ZŁOTY ma 100 lat!" w Szkole Podstawowej w Uściu Solnym

Szkoła Podstawowa w Uściu Solnym realizuje projekt współfinansowany przez Narodowy Bank Polski pod hasłem „Polski ZŁOTY ma 100 lat!”.

Głównym celem projektu jest zapoznanie uczniów z historią polskiej waluty od momentu odzyskania przez nasz kraj niepodległości, poprzez przemiany gospodarcze i społeczne w okresie II Rzeczpospolitej, II wojny światowej, przemian ustrojowych po 1989 r. aż po czasy współczesne.

Jedną z form realizacji projektu są warsztaty prowadzone na „Bankowych lekcjach wychowawczych” dotyczących finansów. Dzięki nim uczniowie uczą się m. in. określać jakie funkcje pełni pieniądz, rozumieć jak działa bank komercyjny, dlaczego warto lokować oszczędności w bankach czy jak planować budżet domowy. W ramach warsztatów historycznych „Jak złoty zastąpił markę” młodzież poznała historię polskiej waluty, utworzono także wystawę pokazującą jak zmieniła się nasza waluta na przestrzeni lat.

Realizując projekt uczniowie odbyli wycieczkę do krakowskiego oddziału Narodowego Banku Polskiego, podczas której poznali historię bankowości centralnej w Polsce i dowiedzieli się jak jej utworzenie oraz wprowadzenie złotego polskiego umożliwiło szybki rozwój ekonomiczny kraju. Zapoznali się także z obecną strukturą banku, jego organami oraz funkcjami, które pełni. Duże zaciekawienie wywołały informacje na temat działalności emisyjnej NBP a zwłaszcza te dotyczące emisji wartości kolekcjonerskich.

Podczas realizacji zadań wynikających z projektu zorganizowany został konkurs plastyczny pod hasłem „Polacy na banknoty”. Zadaniem uczniów klas IV-VIII było zaprojektowanie banknotu o dowolnym nominale z wizerunkiem zasłużonego Polaka. Wcześniej, w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy, każda klasa wyłoniła własnego kandydata, którego podobizna powinna ukazać się na polskiej walucie. W zacnym gronie zasłużonych znaleźli się: Jan Paweł II, Maria Skłodowska - Curie, Józef Piłsudski, Mikołaj Kopernik oraz Jerzy Owsiak. Prace zgłoszone do konkursu były niezwykle pomysłowe i wykonane przy użyciu różnorodnych technik.

W wyniku głosowania wyłoniono zwycięzców:
I miejsce - Julia Adamska,
II miejsce - Zofia Gargul,
III miejsce - Maksymilian Kaczmarczyk.

Przyznano także trzy wyróżnienia dla Patryka Bartkowskiego, Gabrieli Gajos oraz Mai Adamskiej.

Zwieńczeniem wszystkich działań projektowych będzie zorganizowana w marcu wycieczka do Żywca oraz Elektrowni Wodnej Porąbka - Żar w Międzybrodziu Bielskim.

W wyniku realizacji projektu uczniowie naszej szkoły znacznie poszerzą swoją wiedzę na temat znaczenia waluty w kraju, ale także nabędą praktyczne umiejętności oszczędzania i planowania budżetu.

Koordynator projektu - Urszula Mądrzyk - ZSP w Uściu Solnym