2020-03-02
Aktualności / Zasady oceny i wyboru operacji przez Nadwiślańską Grupę Działania "E.O.CENOMA"

Nadwiślańska Grupa Działania „E.O. CENOMA” informuję o warunkach i sposobach realizacji i rozliczania projektów oraz możliwości uczestnictwa w operacjach.

Warunki i sposoby realizacji i rozliczania projektów oraz możliwości uczestnictwa w operacjach

Nadwiślańska Grupa Działania "E.O.Cenoma"