2006-05-29
Aktualności / Uroczystość w Uściu Solnym

Król
Kazimierz Wielki
patronem szkoły 
 

1 czerwca odbędzie się uroczystość poświęcenia sztandaru i nadania imienia króla Kazimierza Wielkiego Publicznej Szkole Podstawowej w Uściu Solnym. Podczas uroczystości odsłonięta zostanie tablica pamiątkowa, uczniowie złożą ślubowanie, a całość uświetni występ artystyczny uczniów w miejscowej szkoły. Na zakończenie zaplanowano majówkę rodzinną. Dla upamiętnienia tej wyjątkowej dla szkoły chwili zostanie wystawiona Księga Pamiątkowa, do której będą mogli dokonać wpisu wszyscy zaproszeni goście oraz osoby blisko związane z szkołą.

29 maja 2006r. UG Szczurowa