2020-02-25
Aktualności / Umowa na remont i rozbudowę budynku Domu Ludowego w Niedzieliskach - już podpisana

Wójt Gminy Szczurowa Zbigniew Moskal podpisał umowę na remont i rozbudowę budynku Domu Ludowego w Niedzieliskach. Wykonawcą robót budowlanych będzie Firma Usługowa ELEKTROMAL Józef Cebula z Rajska. W dniu 21.02.2020 r. miało miejsce przekazanie placu budowy wykonawcy robót.

Zakres zaplanowanych do wykonania prac obejmuję: rozbudowę istniejącego budynku oraz wykonanie kompleksowego remontu pomieszczeń. Obiekt Domu Ludowego w Niedzieliskach pełni rolę zaplecza lokalowego dla działalności społecznej, kulturalnej oraz sali spotkań mieszkańców.

Wartość podpisanej umowy to kwota 837 627,95 zł. Na wykonanie powyższych prac Gmina Szczurowa otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

UG Szczurowa