2020-02-21
Aktualności / Warsztaty plastyczne w ramach konkursu grantowego Narodowego Banku Polskiego: "Polski ZŁOTY ma sto lat" w Szkole Podstawowej w Zaborowie

To kolejny projekt w Publicznej Szkole Podstawowej  w Zaborowie, w którym dzieci i młodzież ma możliwość zaprezentowania swojej wiedzy historycznej i talentów plastycznych; a takich u nas nie brakuje.

W ramach wyżej wymieniowego projektu uczniowie klas IV-VIII w dniach 10-11 lutego 2020 r. brali udział  w warsztatach plastycznych,  których motywem przewodnim był Złoty Polski. Temat można było przedstawić w różnorakiej formie: plakat, kolaż, szkic, rysunek węglem, mural, itp. Ile głów, tyle pomysłów na realizację. Najważniejszą kwestią, o której nie mogli zapomnieć młodzi artyści był kontekst historyczny. Waluta Polski zmieniała swoją szatę graficzną. Trzeba nadmienić, iż w okresie tworzenia się młodego państwa funkcjonowały obce waluty: rubel, marka pruska, korona austriacka i korona czeska. Celem zaś rodzącego się nowego organizmu było stworzenie rodzimej waluty: jednolitej, silnej i trwałej.

Uczestnicy warsztatów musieli przypomnieć sobie o wydarzeniach związanych z tworzeniem się Polski po latach niewoli, zapoznać się z historią. I całą tę treść zawrzeć w swoich pracach.

Efekty można zobaczyć na załączonych zdjęciach, a także (już wkrótce) na korytarzu głównym naszej szkoły.

Bogumiła Szydłowska - SP Zaborów