2020-02-21
Aktualności / Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku z dnia 21 lutego 2020 r., w sprawie jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Wietrzychowice, zaopatrującego miejscowość Wola Przemykowska w gminie Szczurowa.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku informuje, że w badaniach wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pochodzącej z wodociągu publicznego Wietrzychowice, zaopatrującego mieszkańców miejscowości Wola Przemykowska w gminie Szczurowa, stwierdzono wzrost mętności wody, której oznaczona wartość wyniosła 1,9 NTU. Zalecana wartość tego parametru jest określona jako nieprzekraczająca 1,0 NTU i przywołana w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.  2294 z późn. zm.). Pozostałe z ocenianych parametrów jakościowych wody, w szczególności parametry mikrobiologiczne takie jak: bakterie grupy coli, Escherichia coli, enterokoki oraz liczby mikroorganizmów w 22°C po 72 h, nie przekraczały wartości normatywnych. Mając na uwadze powyższe okoliczności, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku zobowiązał administratora wodociągu do podjęcia stosownych działań naprawczych, których skuteczność należy zweryfikować badaniami wykluczającymi ponadnormatywną wartość mętności wody.

W związku z zaistniałą sytuacją, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia w obiektach położonych w miejscowości Wola Przemykowska, zaopatrywanych w wodę z wodociągu publicznego Wietrzychowice. Z uwagi na możliwość zanieczyszczenia bakteryjnego wody zaleca się, aby woda przeznaczona do spożycia była gotowana przed spożyciem, a następnie pozostawiona do wystygnięcia (bez gwałtownego schładzania). Woda po przegotowaniu może być przeznaczona do:

- celów spożywczych,

- mycia zębów,

- mycia spożywanych na surowo warzyw i owoców,

- kąpieli noworodków,

- mycia naczyń.

Nie wymaga gotowania woda wykorzystywana do innych celów, w tym do kąpieli, prania odzie­ży, spłukiwania toalet, utrzymywania czystości pomieszczeń.

Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu, którego obwieszczenie planowane jest w najbliższych dniach.

Komunikat

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Brzesku