2020-02-19
Aktualności / Zarządzenie Wójta Gminy Szczurowa w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 12/2020 Wójta Gminy Szczurowa z dnia 17 lutego 2020 roku w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku.

Treść zarządzenia w załączeniu: 
Zarządzenie Wójta Gminy Szczurowa w sprawie powołania komisji
Regulamin pracy komisji

UG Szczurowa