2020-02-17
Aktualności / "Razem dla innych wspólnie dla siebie - Biblioteka miejscem spotkań pokoleń"

To projekt zrealizowany na terenie gminy Szczurowa przez Bibliotekę w Uściu Solnym działającą w strukturach Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej trwający od 12.10.2019 r. do 08.02.2020 r. Zadanie sfinansowane zostało przez  Fundację „ORLEN - DAR SERCA” w ramach II edycji konkursu grantowego „Moje miejsce na ziemi”.

Głównym celem zadania było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu, budowanie więzi międzypokoleniowych, przeciwdziałanie rosnącej izolacji społecznej i wspieranie mieszkańców w działaniach na rzecz lokalnej społeczności. 

W trakcie działań projektowych zorganizowane zostały:

- warsztaty rękodzieła ludowego dla seniorów i dzieci z techniki decoupage, malowania na płótnie i szkle, wyrabiania figurek z masy solnej oraz tworzenia elementów dekoracyjnych mieszkań,

- wyjazd dla dzieci do Multikina w Krakowie na seans „Tajni i fajni”, w wyjeździe uczestniczyły dzieci z Uścia Solnego, Popędzyny, Kwikowa, Zaborowa i Szczurowej, 

                 

- wyjazd do Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie dla dzieci na sztukę „MITY GRECKIE. WYPRAWA PO AMBROZJĘ” spektakl miał charakter rockowego musicalu z piosenkami i muzyką na żywo co było niezapomnianą przygodą dla dzieci i nie tylko. W wyjeździe brały udział dzieci z Zaborowa, Uścia Solnego, Popędzyny, Niedzielisk, Górki, Rudego - Rysia i Rylowej,        

                                                                                                               

- wyjazd do Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie dla seniorów na sztukę „Księżniczka na opak wywrócona” w wyjeździe uczestniczyli seniorzy z Uścia Solnego, Wrzępi, Strzelec Wielkich, Popędzyny i Szczurowej,  

- spotkanie literackie i spotkania czytelnicze „Książka łączy pokolenia”, podczas których dzieci i seniorzy czytali wybrane teksty literackie, 

- „Wieczór z tradycją i historią” podczas, którego osoby starsze przybliżyły nam piękną i bogatą historię naszej Gminy,                                                                                                                              

- zorganizowane zostało także spotkanie noworoczne „Hej kolęda, kolęda…” gdzie przy akompaniamencie muzyki rozbrzmiewał śpiew tradycyjnych polskich kolęd, nie zabrakło także akcentu literackiego w formie wyrecytowanych wierszy przez seniorki, oraz występu pań seniorek z Koła Gospodyń Wiejskich „Uścianeczki”. Podczas spotkania można było obejrzeć także wystawę prac powstałych w trakcie trwania projektu oraz prace wykonane przez lokalną artystkę i poetkę Justynę Mączkę.

Wspólnie spędzony czas i czynny udział w spotkaniach pozwolił uczestnikom rozwinąć zainteresowania i pasje, nabyć nowych kompetencji i umiejętności, nauczył pracy i integracji w grupie, szacunku i tolerancji, a także wzajemnej akceptacji. Przyczynił się do lepszego uczestnictwa w życiu lokalnych społeczności, stał się okazją do wspólnych spotkań, wymiany myśli, zdań i pomysłów.

Koordynator projektu: Gadowska Sylwia