2020-02-13
Aktualności / Realizacja projektu "Profesjonalny system wspomagania szkół z województwa małopolskiego" przez Szkołę Podstawową w Zaborowie

Współczesny świat pokazuje, że pracownik przyszłości będzie musiał wykazać się szeregiem umiejętności i zachowań połączonych z wiedzą, aby skutecznie funkcjonować  w otaczającej go rzeczywistości. Dlatego państwa należące do Unii Europejskiej przyjęły wspólne ustalenia dotyczące kształcenia młodych ludzi, zwane KOMPETENCJAMI KLUCZOWYMI. Wyróżniono i scharakteryzowano 8 kompetencji kluczowych.

W 2019 roku Publiczna Szkoła Podstawowa w Zaborowie przystąpiła do projektu „Profesjonalny system wspomagania szkół z województwa małopolskiego”, który ma wspomóc szkołę w kształtowaniu u uczniów KOMPENTENCJI KLUCZOWYCH. W ramach projektu wicedyrektor szkoły, która jest koordynatorem tego projektu, uczestniczyła w cyklu szkoleń i warsztatów doskonalących, których efektem jest przyjęty do realizacji w bieżącym roku szkolnym plan wspomagania, pozwalający zrealizować główny cel szkoły „Popularyzowanie matematyki wśród uczniów, rozwijanie abstrakcyjnego i logicznego rozumowania oraz wyposażenie ucznia w umiejętność wykorzystania wiedzy matematycznej w sytuacjach codziennych”.

Aby zrealizować to zadanie przewidziano w naszej szkole; szkolenia dla nauczycieli, zajęcia dodatkowe dla uczniów, konkursy, gazetki i projekty edukacyjne.

Realizację planu wspomagania, w bieżącym roku szkolnym, wspiera przydzielony w ramach projektu doradca Pani Joanna Jasiak.

Koordynator projektu - Joanna Ozorka - Krawczyk