2020-02-06
Aktualności / Zawiadomienie - Sesja Rady Gminy Szczurowa

Uprzejmie zawiadamiam, że na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz § 15 a, i § 34 ust. 3 Statutu Gminy Szczurowa przyjętego Uchwałą Nr XXXIX/291/2019 Rady Gminy Szczurowa z dnia 19 października 2018 roku (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2018 roku, poz. 7484 ze zm.)

zwołuję XVII Sesję Rady Gminy Szczurowa
kadencji 2018 - 2023

Sesja odbędzie się w dniu
11 lutego 2020 roku (wtorek) o godz. 15:30
w sali narad - Urzędu Gminy w Szczurowej /parter/

Przewodniczący Rady Gminy Szczurowa
Marek Biernat

UG Szczurowa