2020-02-07
Aktualności / Informacja dotycząca opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2020 rok

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, że I opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2020 r. tj. za styczeń i luty zostaje w dotychczasowej wysokości wg. złożonej deklaracji. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na indywidualne numery kont, które nie ulegają zmianie.

Druki na wpłaty można pobrać w biurze gospodarki odpadami Urzędu Gminy Szczurowa z siedzibą w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczurowej. Płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi można również dokonać poleceniem przelewu na dotychczasowe indywidulane konto lub w kasie Urzędu Gminy Szczurowa.

O terminach odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Szczurowa w kolejnych miesiącach tut. Urząd będzie informował na bieżąco.

UG Szczurowa